העומדים מן הצד

المتفرّجّون

The Bystanders

ללא הרשמה לא תוכלו להיכנס למרחב הפיזטלי

17 במרץ 2021, בין השעות: 9:00–21:00

ילדי TEC4Schools מציגים תוצרים
מתוצרי האשכולות השונים
سياسة وتوجه التربية لحياة مشتركة
חיים משותפים בישראל: פרוייקטים שיתופיים במשרד החינוך
حياة مشتركة في اسرائيل: مشاريع تعاونية في وزارة التربية والتعليم
Collaborative Learning in a Global World
מדיניות בחינוך לחיים משותפים
تعلم تعاوني - برامج عالمية
International Projects
מנהלי בתי ספר - חוויות ותובנות
פלטפורמות מקוונות לפיתוח שיתופיות
עולמות וירטואליים ללמידה שיתופית
הקודם
הבא

Registration

הרשמה تسجيل

על היום הבינלאומי

יום העיון המקוון, "העומדים מן הצד", נערך ביום הבין-לאומי של TEC וביום שמציין את המאבק בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות, בקשרים בין תרבויות, בשיתופיות חינוכית ובשימוש במודלים חינוכיים לשבירת סטיגמות ולהגברת האמון בין תרבויות שונות בחברה הישראלית.

למידע נוסף

About the conference

TEC International Online Day, this year entitled "The Bystanders," is held annually on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. It deals with education for tolerance, ties between cultures, educational collaboration and the use of educational models for breaking stigmas and building trust between the different cultures.

Read more

حول اليوم العالمي

يتزامن يوم  TEC العالميّ السنوّي المحوسب "المتفرّجون"، مع اليوم العالميّ لمناهضة العنصريّة ويتناول موضوع التعليم من أجل التسامح، والتعدّديّة بين الثقافات، والشراكات التربويّة وإستخدام النماذج التربويّة لكسر الأفكار النمطيّة وزيادة الثقة بين الثقافات المختلفة

لقراءة المزيد

שותפים
شركاء
Partners

שותפים
شركاء
Partners

לחץ עלי

אי جزيرة
TEC

جزيرة افتراضية

אי جزيرة
TEC

לחץ עלי

انتاجات طلبة الكليات

תוצרי סטודנטים

انتاجات طلبة الكليات

לחץ עלי

انتاجات طلبة الكليات

תוצרי סטודנטים

انتاجات طلبة الكليات

לחץ עלי

כנסים קודמים

مؤتمرات سابقة

כנסים קודמים

לכנסים הבין ליאומיים הקודמים של המרכז
לחצו עלי

חומרי רקע

חומרי רקע