ד"ר נעה שפירא

ד"ר נועה שפירא, מרצה בסמינר הקיבוצים בקורס חקר סביבות הוראה ולמידה מרחוק ורכזת TEC, מרצה במכללה האקדמית כנרת בקורסים: רגישות תרבותית, מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות, סמינריון רב תרבותיות בחינוך וסמינריון שילוב האחר, למידה במהלך החיים, פיתוח תכניות הדרכה, ושיטות מחקר בגישה האיכותנית. ראש צוות קשרים – ערכים ומיומנויות בחברה משותפת במטח. חוקרת ובעלת ידע וניסיון בתחומים – רב תרבותיות, אמפתיה בין קבוצות, מגע לא-ישיר. מפתחת משאבי הוראה למורים ומנחת השתלמויות מורים בנושאים: חיים משותפים, גישה רב תרבותית, אמפתיה בין קבוצות ועוד. שותפה לפיתוח קורס mooc בנושא מבוא לרב תרבותיות.

د. نوعا شابيرا

محاضرة في كليّة "سمينار هكيبوتسيم" لمساق بحث بيئات التعليم عن بعد، ومركّزة في مركز TEC. محاضرة في الكليّة الأكاديميّة "كنيرت" في المساقات: الحساسيّة الثقافيّة، مدخل للعولمة والتعدّديّة الثقافيّة، سمينار التعدّديّة الثقافيّة في التعليم، وسمينار دمج الآخر، التعلّم خلال الحياة، تطوير برامج إرشاد، وأساليب بحثيّة بحسب المنهج النوعيّ. رئيسة فريق عمل الروابط- قيم ومهارات في مجتمع مشترك في مركز "مطاح". باحثة صاحبة معرفة وخبرة في المجالات: التعدّديّة الثقافيّة، التعاطف بين المجموعات، التواصل غير المباشر. مطوّرة موارد تدريسيّة للمعلّمين وميسّرة في دورات تأهيل للمعلّمين بالمواضيع: الحياة المشتركة، منهج التعدّديّة الثقافيّة، التعاطف بين المجموعات، وغيرها. شريكة في تطوير مساق MOOC بموضوع مدخل للتعدّديّة الثقافيّة. رئيسة فريق "كشاريم"- قيم ومهارات في مجتمع مشترك. 

 

Dr. Noa Shapira, a lecturer at the Kibbutzim college in the Course 'Research in Teaching and Distance Learning Environments' and TEC Coordinator, a lecturer at the Kinneret Academic College in the courses: Research Methods in Qualitative Approach, Cultural Sensitivity, Introduction to Globalization and Multiculturalism, Development of training programs and more. Head of 'Ksharim' Team – Values ​​and Skills in a Shared Society. A researcher with knowledge and experience in the fields – multiculturalism, intergroup empathy, indirect contact. A developer of teaching resources for teachers and facilitator of teacher training on the topics: shared lives, multicultural approach, empathy between Groups, and more. Partner in the development of a MOOC course on the subject of introduction to multiculturalism.