פרופ' זהבית גרוס

פרופ׳ זהבית גרוס פרופסורית בבית הספר לחינוך באונ' בר־אילן וראשת ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמליות. כמו כן היא משמשת ראשת קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, סובלנות ושלום, ראשת מרכז סאל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה, וראשת ה-SIG לחינוך דתי באגודה האמריקאית לחקר החינוך AERA. נוסף על תפקידים אלו היא משמשת עמיתת כבוד מחקר באוניברסיטת סידני, עמיתת מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית ויושבת הראש Publication Committee של האגודה העולמית לחקר החינוך המשווה WCCES. חברת ועדת חינוך לערכים קווים מנחים למדידה והערכה ביוזמה, מרכז לידע ולמחקר בחינוך.  גרוס היא מומחית לחקר הוראת השואה בבתי ספר לא יהודים בעולם. מחקריה מתמקדים בהפיכתה של הוראת השואה לחלק אינטגרלי מחינוך לשלום, לערכים ולזכויות אדם, חינוך נגד גזענות ושנאת זרים וליצירה של זהות אזרחית גלובאלית. בעלת תואר שלישי בחינוך מאונבירסיטת בר אילן (1999).

أ.د. زهافيت غروس هي رئيسة برنامج الماجستير في إدارة وتطوير أجهزة التعليم اللا-منهجيّ في كليّة التعليم في جامعة "بار إيلان". تشغل منصب كرسي اليونسكو لتعليم القيم الإنسانيّة والتسامح والديمقراطيّة والسلام، كما أنّها رئيسة مركز "سال فان غيلدر" لتعليم وبحث موضوع المحرقة في كليّة التربية في جامعة "بار إيلان". مجالات تخصّصها هي التعليم الدينيّ والتعليم بين الأديان، التعليم من أجل السلام، التعليم المناهض للعنصريّة، وتعليم المحرقة. يركّز بحثها بالأساس على سيرورات التنشئة الاجتماعيّة (الدينيّة، العلمانيّة، الوطنيّة، النسويّة، والمدنيّة) عند المراهقين. تشترك حاليًّا في أربعة مشاريع بحثيّة دوليّة حول العالم، كما أنّها كتبت عدّة مقالات وكتب، وحرّرت كتبًا تشمل الإصدار الأخير (2020) الذي عنوانه: Migrants and Comparative Education: Call to Re/Engagement (Brill/Sense, 2020).

Prof. Zehavit Gross is the head of graduate program of Management and Development in Informal Education Systems in the School of Education, Bar-Ilan University, Israel. She holds the position of UNESCO Chair in Education for Human Values, Tolerance Democracy and Peace and is the head of the Sal Van Gelder  Center for Holocaust Instruction & Research,  School of Education Bar Ilan University. Her main areas of specialization are religious and interfaith  education, peace education, anti-racist education, and Holocaust education. Her research focuses mainly on socialization processes (religious, secular, national , feminine and civic) among adolescents. She is currently involved in four international research projects all over the world and the author of  many articles and books and edited books including the latest publication (2020) entitled: Migrants and Comparative Education: Call to Re/Engagement (Brill/Sense, 2020).