תמיכה טכנית

היום הבין-לאומי המקוון יתקיים בזום ובמרחב פיזיטלי [הקישורים לכל מושב/סדנה נמצאים בתכנית]

על מנת להיכנס למרחב הכנס [הפיזיטלי] עליכם תחילה לבצע הרשמה !

הטלפון לתמיכה –  03-6902345

מייל
 2345@smkb.ac.il 
או
support.srv@smkb.ac.il