הרצאה 1: ד"ר אריק כרמון

הנייר שאציג הוא סיכום ביניים של מיזם בהתהוות – "פיתוח עקרונות למדיניות חינוכית כמענה לאתגרי העולם החדש". המעבר אל המילניום השלישי הניעה מטמורפוזה – מארג של שנויים הנובעים מן המהפכה הטכנולוגית המואצת, מהיווצרותם של הרכבים ומבנים דמוגרפיים חדשים באוכלוסיית העולם, משינויי האקלים ולאחרונה ממכת הפנדמיה. ההשלכות כל אלה משתקפים בהתעצמות הפופוליזם הגלובלי המאיים על יסודות החרות בדמוקרטיות. פיתוח העקרונות למדיניות חינוכית כמענה לאתגרי העולם החדש יתבסס על מרכיבי ה- paideia  – תכונות אישיותם של בוגרי התהליך החינוכי בדמוקרטיות. המוצר המסכם עמדות אלה ינחה את פיתוח תוואי הזהות הפוליטית של אזרחי העתיד בדמוקרטיות.

 

محاضرة 1: د. إريك كارمون

الورقة التي سأقدّمها هي تلخيص مرحليّ لمبادرة قيد الإنشاء: "تطوير مبادئ سياسات تربويّة كحلّ لتحدّيات العالم الجديد". أدّى الانتقال للألفيّة الجديدة إلى تحوّل بنيويّ، وهو عبارة عن نسيج من التغييرات النابعة من الثورة التكنولوجيّة المتسارعة، ومن تشكيل تكوينات وهياكل ديمغرافيّة جديدة في المجموعات السكّانيّة حول العالم، وكذلك من التغييرات في المناخ، ومؤخّرًا، من تأثيرات الوباء. تنعكس تداعيات كلّ ذلك في تكثيف الشعبويّة العالميّة التي تهدّد أسس الحريّات في الدول الديمقراطيّة. يعتمد تطوير مبادئ السياسات التربويّة كحلّ لتحدّيات العالم الجديد على مركّبات paideia– وهي السمات الشخصيّة لخرّيجي السيرورة التربويّة في الدول الديمقراطيّة. يوجّه المنتج المُلخِّص لهذه المواقف عمليّة تطوير مسار الهويّة السياسيّة للمواطنين المستقبليّين في الدول الديمقراطيّة