סדנאות אינטראקטיביות במקביל

ورش تفاعليّة متوازية

חדר – 3 – Room

 

גב' עינת אוחיון- מנהלת תחום אזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

שם הסדנא: "בוחרים באחריות"

תקציר: עיסוק  בערך האחריות תוך הצגת דילמות ערכיות, אקטואליות ואזרחיות כאדם, כאזרח וחברה

السيّدة عينات أوحيون- مديرة موضوع المدنيّات، السكرتارية التربويّة، وزارة التعليم

عنوان الورشة: "نختار بمسؤوليّة"

ملخّص: تناول قيمة المسؤوليّة من خلال استعراض معضلات قيميّة ومدنيّة، ومعضلات الشؤون الحاليّة كإنسان، كمواطن وكمجتمع.

Workshop 3: Ms. Einat Ohayon

Choosing Responsibility

Engaging with the value of responsibility by presenting value-based, current, and civic dilemmas we face as human beings, citizens, and society.