פרופ' חן שכטר

פרופסור חן שכטר, פרופסור מן המניין בבית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן וראש מכון מופ"ת. מחקריו של פרופ’ שכטר עוסקים במנהיגות ובניהול בתי-ספר, תהליכי שינוי ארגוניים, רפורמות בחינוך ותהליכי הטמעתן, למידה ארגונית, למידה מהצלחות, תהליכי למידה בצוותים, פיתוח מנהלים והכשרתם וחשיבה מערכתית בניהול מערכות חינוך. פרופ’ חן שכטר מלמד מיגוון קורסים העוסקים במנהיגות ובפיתוח ארגוני כגון: האומץ להנהיג – מניהול למנהיגות במערכת החינוך, חשיבה מערכתית למנהלים, יחסי עבודה במערכת החינוך, הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת החינוך ועוד.מחקריו והוראתו של פרופ’ שכטר מתמקדים ביצירת קשרים בין מחקרים תאורטיים ואמפיריים לפרקטיקות חינוכיות. פרופ’ שכטר מאמין שחוכמת העשייה מצויה בקרב המורים והמנהלים ובאינטראקציות החינוכיות שהם יוצרים עם תלמידים והורים במרחבי חינוך. על בתי-הספר להיות קודם כל ומעל לכל בתי-ספר לומדים (לא רק מלמדים), המפתחים את יכולותיהם האישיות והקולקטיביות של תלמידים ומורים כאחד.

Professor Chen Schechter, Associate Professor at the School of Education, Bar-Ilan University.  Head of Mofet Institute Prof. Schechter's research deals with leadership and school management, organizational change processes, education reform and implementation processes, organizational learning, learning from successes, team learning processes, developing and training them, and systemic thinking in the management of education systems. Prof. Chen Schechter teaches a variety of leadership and organizational development courses such as: Courage to Lead – From Leadership to Education in the Education System, Systemic Thinking to Administrators, Education in the Education System, Training and Development of Leadership in the Education System, and more. Professor Schechter's research and teaching focus on research And empirical to educational practices. Prof. Schechter believes that the wisdom of doing is in the teachers and administrators and in the educational interactions they create with students and parents in educational spaces. Schools must be first and foremost all learners (not just teachers) who develop the personal and collective abilities of both students and teachers.

اأ.د. حين شيختير محاضر في كليّة التربية في جامعة "بار إيلان" ورئيس معهد موفت. تتناول أبحاثه موضوع القيادة وإدارة المدارس، وسيرورات التغيير التنظيميّ، وإصلاحات التعليم وسيرورات تذويتها، والتعلّم التنظيميّ، التعلّم من النجاحات، سيرورات التعلّم في المجموعة، تطوير المديرين وتأهيلهم، والتفكير المنهجيّ في إدارة أجهزة التعليم. يُدرس أ.د. شيختير مساقات متنوعة تتناول موضوع القيادة والتطوير التنظيميّ. على سبيل المثال: الشجاعة للقيادة- من القيادة وحتّى الإدارة في جهاز التعليم، التفكير المنهجيّ للمديرين، علاقات العمل في جهاز التعليم، تأهيل وتطوير القيادة في جهاز التعليم، وغيرها. تركّز أبحاث أ.د. شيختير وتدريسه على إنشاء علاقة بين الأبحاث النظريّة والإمبيريقيّة وبين الممارسات التعليميّة. يعتقد أ.د. شيختير أنّ حكمة العمل تكمن عند المعلّمين والمديرين، وفي التفاعلات التعليميّة التي يكوّنوها مع الطلّاب وذويهم في مساحات التعليم. يجب أن تكون المدارس أولاً وقبل أيّ شيء مدارس مُتَعَلِّمَة (وليس فقط تعليميّة)، بحيث تطوّر قدرات الطلّاب والمعلّمين الشخصيّة والجماعيّة على حدٍّ سواء.