דניאלה פרידמן

פרידמן דניאלה מפקחת על תחום מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים המקדם ערכי דמוקרטיה , סובלנות ושותפות בין הקבוצות החברה הישראלית. כמו כן מרכזת את הכשרת המורים לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. פרסומים: דנה פרידמן, איריס הגר ויהודית קלנר (2017), חיים משותפים בראי המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בתוך ביטאון מכון מופת, גליון 60, עמ' 8-12

נועה שפירא, דנה פרידמן, שני פייס (2017), האם לימוד משותף המבוסס על המודל בצפון אירלנד מתאים למציאות במדינת ישראל, בתוך בטאון מכון מופת, גליון 60 עמ' 28-32