פרופ' חנן אלכסנדר

פרופ' חנן אלכסנדר שימש כדיקן הפקולטה לחינוך, פרופסור מן המניין בפילוסופיה של החינוך ויו"ר הוועד המנהל של המרכז לחינוך יהודי – כולם באוניברסיטת חיפה. כמו כן הוא מכהן כיום כנשיא הנבחר של האגודה לחקר החינוך הדתי (Religious Education Association), עמית בסמינר הבין־לאומי לחקר חינוך דתי וערכים (Religious Education and Values) ועמית באגודה לפילוסופיה של החינוך בארה"ב (Philosophy of Education Society), עורך לשעבר של כתב העת חינוך דתי (Religious Education),בעל תואר שני בהערכה חינוכית ותואר שלישי בפילוסופיה של החינוך מאוניברסיטת סטנפורד.

البروفيسور حنان ألكسندريشغل منصب عميد لكلية التربية ، وأستاذًا متفرغًا لفلسفة التربية، ورئيسًا لمجلس إدارة مركز التربية اليهودية – وكلها في جامعة حيفا. يشغل حاليًا منصب رئيس منتخب لجمعية التعليم الديني، وزميل في الندوة الدولية حول البحوث التربوية. التربية الدينية والقيم وزميل جمعية فلسفة التعليم في الولايات المتحدة، محرر سابق لمجلة التربية الدينية ، حاصل على درجة الماجستير في التقييم التربوي ودكتوراه في فلسفة التعليم من جامعة ستانفورد.

Prof. Hanan Alexander served as dean of the Faculty of Education, full professor of education philosophy and chairman of the board of the Center for Jewish Education – all at the University of Haifa. He also currently serves as elected president of the Religious Education Association, a fellow at the International Seminar on Education Research. Religious Education and Values and a Fellow of the Philosophy of Education Society in the United States, former editor of the Religious Education journal, holds a master's degree in educational evaluation and a PhD in education philosophy from Stanford University.פרופסור מן המניין בפילוסופיה של החינוך ושימש כדיקן הפקולטה לחינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטיה – כולם באוניברסיטת חיפה. כמו כן הוא מכהן כיום כנשיא של האגודה לחקר החינוך הדתי) Religious Education Association (, עמית בסמינר הבין־לאומי לחקר חינוך דתי וערכים )Religious Education and Values ( ועמית באגודה לפילוסופיה של החינוך בארה"בPhilosophy of Education Society) ( . עורך לשעבר של כתב העת חינוך דתי (Religious Education). בעל תואר שני בהערכה חינוכית ותואר שלישי בפילוסופיה של החינוך מאוניברסיטת סטנפורד.