אילנית אברהם

אילנית אברהם חברה בצוות "תספה", תכנית להכשרה, לליווי ולהשתלבות של בני הקהילה האתיופית במערכת החינוך. רכזת תכנית "תספה" במכללות להוראה ומלווה את בניית הקורסים לחינוך בחברה רב תרבותית. רכזת התמחות ומדריכה פדגוגית במכללת אפרתה. מדריכה ארצית בצוות הפיקוח על הוראת העברית בקדם יסודי וביסודי  באגף שפות במזכירות הפדגוגית. חוקרת על הכשרה לחינוך בחברה רב תרבותית, על תכנית "תספה" ועל היבטים לשונים בנרטיבים של מבוגרים בעלי מוגבלות שכלית המשולבים באקדמיה.

إيلانيت أفراهام

عضو في طاقم "تيسفا"- برنامج تأهيل ومرافقة ودمج أبناء المجتمع الأثيوبيّ في جهاز التعليم. مركّزة برنامج "تيسفا" في كليّات التعليم وترافق عمليّة بناء مساقات تربية في مجتمع متعدّد الثقافات. مركّزة تخصّص ومرشدة تربويّة في كليّة "إفراتا". مرشدة قطريّة في طاقم تفتيش تعليم اللّغة العبريّة في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائيّ ومرحلة التعليم الابتدائيّ في قسم اللّغات في السكرتارية التربويّة. تبحث موضوع تأهيل موضوع التعليم في مجتمع متعدّد الثقافات، كما تبحث برنامج "تيسفا"، والجوانب اللغويّة في سرديّات البالغين ذوي إعاقة ذهنيّة الذين يندمجون في المجال الأكاديميّ.

Ilanit Avraham a member in "TESFA", program for mediation and pedagogical guidance Ethiopian interns and new teachers. Assembling /coordinating the Multicultural teacher education courses in teacher education institutes. Internship coordinator and clinical supervisor in Efrata college. National counselors in the Ministry of Education, Pedagogical Secretariat language, Hebrew language education. Investigating about Multicultural educating, “TESFA" program, and the macrostructure and microstructure language in narratives of students with intellectual disabilities.