מירב בראוטבר פסט

מירב בראוטבר פסט  מנהלת תחום (מפמ"ר) ספרות באגף רוח וחברה של משרד החינוך. בעלת תואר ראשון בספרות, בהיסטוריה ובמשפטים, ותואר שני בספרות מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

ميراف براوتبير فيست مفتّشة قسم الأدب في دائرة العلوم الإنسانيّة والمجتمع في وزارة التعليم. حاصلة على شهادة البكالوريوس في الأدب والتاريخ والحقوق، والماجستير في الأدب من جامعة "بن غوريون".

Meirav Brautbar Fest is  Chief Inspector for Literature in the Spiritual Division and Society of the Ministry of Education. Holds a bachelor's degree in literature, history and law, and a master's degree in literature from Ben-Gurion University of the Negev.