עמותת ניר

 עמותת ניר (Near) היא ארגון ללא כוונת רווח העוסק בחינוך, כדי לקדם אידיאלים של סובלנות וקבלת ה"אחר" – יהודים וערבים, דתיים וחילונים, חינוך רגיל וחינוך מיוחד – במטרה ליצור עולם טוב יותר, עולם שבו שוררים כבוד והבנה בין בני ובנות תרבויות שונות. בשיטה חינוכית חדשנית שפותחה במסגרת עמותת ניר זוכים תלמידים בני תרבויות שונות באוכלוסייה לשתף פעולה במסגרת למידה משותפת ולהכיר אלה את אלה, במטרה להקדים את הדעות הקדומות וליצור גשרים בין בני התרבויות השונות, דור העתיד של החברה הישראלית. התכנית מיועדת לבנות ובנים בגילאי יסודי וחט"ב, ומשתמשת בטכנולוגיות חדשניות המתגברות על מחסומי השפה והמרחקים הגיאוגרפיים כדי ליצור קשרים בין-אישיים לטווח ארוך, שיקדמו דיאלוג שבבסיסו כבוד הדדי. 

NEAR Educational Organization

NEAR is a nonprofit organization engaged in education to promote ideals of tolerance and acceptance of the other – Jews and Arabs, religious and secular, general education and special education – to create a better world, a world in which there is mutual respect and understanding between people of different cultures. The innovative educational method developed at NEAR enables pupils from different cultures in Israel to learn collaboratively and get to know one another. The aim is to prevent prejudice and build bridges between the different cultures, the future generation in Israeli society. The program is designed for boys and girls of elementary school and middle school age, and utilizes innovative technologies to overcome language barriers and geographical distances in order to forge lasting interpersonal connections that will promote a dialogue based on mutual respect.