הרשמה تسجيل Registration

For participation in the International Online Conference Bystanders – March,17, 2021

להשתתפות בכנס הבין-לאומי המקוון עומדים מן הצד – מרץ 17, 2021

للمشاركة في اليوم العالمي اذار مكان التّعليم, 17,TEC 2021

ההשתתפות בכנס מחייבת הרשמה ! ללא הרשמה לא תוכלו להיכנס למרחב ולהשתתף בהרצאות