היום הבין-לאומי המקוון

17.3.2021

העומדים מן הצד

יום העיון המקוון, "העומדים מן הצד", נערך ביום הבין-לאומי של TEC וביום שמציין את המאבק בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות, בקשרים בין תרבויות, בשיתופיות חינוכית ובשימוש במודלים חינוכיים לשבירת סטיגמות ולהגברת האמון בין תרבויות שונות בחברה הישראלית.

יום העיון יעסוק השנה בסוגיית "העומדים מן הצד" בחברה הישראלית ובעולם כולו. למרות הסכמה חוצת תרבויות וגבולות שיש לחתור לסובלנות, הידברות ואמפתיה, אנו עדים לאפליה על רקע של גזענות ורק מעטים נוקטים עמדה פעילה.

ביום עיון זה ישתתפו גופים וארגונים המקדישים את זמנם לפעילות חינוכית משמעותית כדי לשנות את המצב. ויציגו עשיה, תיאוריה  ומחקרים, המסבירים את התופעה ומציעים דרכים המסייעות להפוך את האנשים ליותר סובלניים ואקטיביסטים.

הכנס מיועד לתלמידים, מורים ומנהלים בבה״ס; סטודנטים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה; קובעי מדיניות במערכות החינוך השונות; עמותות וארגונים שעובדים למען רב- תרבותיות; אורחים ומרצים מחו״ל.

הכנס משלב הרצאות תיאורטיות וסדנאות אינטראקטיביות, ויאפשר העשרה ודיון בתיאוריה הקיימת ומקור השראה לפעילות חינוכית, מעשית ויצירתית.

ההרצאות יתורגמו סימולטנית לאנגלית, ערבית ועברית.