'יסודות'


'יסודות' מייצרת הזדמנויות לעיצוב שפה וכלים פדגוגיים יחד עם א.נשי החינוך, לדיון חינוכי עם בני הדור הנוכחי ואזרחי המחר מתוך דגש, שפה ופרספקטיבה יהודית ודמוקרטית.
בעבודתנו אנו מניחים את הנקודות המשותפות ואת נקודות המחלוקת, תוך כדי חשיפה למגוון רחב של ערכים יהודים ודמוקרטיים. בדרך זו אנו מסייעים לאנשי החינוך לפתח בקרב תלמידיהם תפיסת עולם מורכבת ומגובשת, הנשענת על זהותם, ומתמודדת עם אתגרים אלה.

מטרות:
לחולל מפגש פורה בין שפות: היהודית וזו האזרחית-דמוקרטית, תוך הקשבה וכבוד הדדיים.
פיתוח יכולת לאנשי החינוך לנהל שיח מורכב בשפה יהודית ודמוקרטית ככלי בעל ערך חינוכי בדיון הציבורי בישראל.
שילוב מקורות יהודיים מסורתיים בשיח האזרחי-דמוקרטי.
שילוב מקורות אזרחיים- דמוקרטיים בשיח היהודי/ הנחת היסוד האנושי כבסיס לזהות יהודית-דמוקרטית.
יצירת במה מכבדת לדיון מורכב, כן ואחראי, המתחשב בריבוי הפנים בסוגיות האזרחיות בישראל.

Yesodot creates opportunities to formulate, together with educators, language and pedagogic tools, to facilitate educational discussion with the current generation and future citizens with a Jewish-democratic emphasis, language and perspective.

In our activities, we delineate the points in common and points of disagreement, through exposure to a wide range of Jewish and democratic values. In this way, we assist educators in developing among their students a complex and coherent world view on the basis of their identity, one which grapples with these challenges.

Objectives

To initiate a productive interface between languages: Jewish and civic-democratic, through listening and mutual respect.
To develop the ability of educators to conduct a complex discussion in Jewish and democratic language as a valuable educational tool in discussion of Israeli society.
To integrate traditional Jewish sources into the civic-democratic discussion.
To integrate civic-democratic sources into the Jewish discussion and laying humanist foundations as the basis for Jewish-democratic identity.
To create a respectful platform for complex, honest and responsible discussion, taking into consideration the multiple facets of civic topics in Israel.


تخلق Yesodot فرصًا للصياغة ، جنبًا إلى جنب مع المعلمين واللغة والأدوات التربوية ، لتسهيل المناقشة التعليمية مع الجيل الحالي والمواطنين المستقبليين مع التربويين واللغة والمنظور اليهودي الديمقراطي. في أنشطتنا ، نحدد النقاط المشتركة ونقاط الخلاف ، من خلال الوصول لمجموعة واسعة من القيم اليهودية والديمقراطية. بهذه الطريقة ، نساعد المعلمين في تطوير وجهة نظر معقدة ومتماسكة بين طلابهم على أساس هويتهم ، والتي تتصارع مع هذه التحديات.

الأهداف

بدء تفاعل مثمر بين اللغات: اليهودية والمدنية الديمقراطية ، من خلال الاستماع والاحترام المتبادل.
تطوير التوعية على إجراء مناقشة معقدة باللغة اليهودية والديمقراطية كأداة تعليمية قيمة في مناقشة المجتمع الإسرائيلي.
دمج المصادر اليهودية التقليدية في النقاش المدني الديموقراطي.
دمج المصادر المدنية الديمقراطية في النقاش اليهودي ووضع أسس إنسانية كأساس للهوية اليهودية الديمقراطية.
إنشاء منصة محترمة للنقاش الصادق والمسؤول ، مع الأخذ في عين الاعتبار الجوانب المتعددة للموضوعات المدنية في إسرائيل.